صفر تا صد اپلیکیشن شما، با ما

با پنجره دهم به کسب و کار خود رونق دهید

هزینه های تولید اپلیکیشن

هزینه ها به دقت برآورد می شوند حرفه ای ها می دانند

هزینه ها به دقت برآورد می شوند

هزینه های تولید یک نرم افزار موبایلی با کیفیت بر چه اساسی تعیین می شوند؟ ایده ی شما فرزند شماست، برای رشد بهتر ایده خود چقدر هزینه می کنید؟ دپارتمان حرفه ای شرکت پنجره دهم".

از ایده تا اجرا اپلیکیشن

حرفه ای ها می دانند حرفه ای ها می دانند

حرفه ای ها می دانند

از لحظه جرقه زدن یک ایده در ذهن شما تا تبدیل آن به یک راه حل کارا مراحل مختلفی را باید پشت سر بگذارید. آیا از این مراحل آگاهی دارید؟

با پنجره دهم به کسب و کار خود رونق دهید

بیش از نیمی از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی دارند. همچنین بیش از 40 میلیون نفر کاربر گوشی هوشمند هستند. برای توسعه ی کسب و کار خود باید به بازار های مجازی وارد شوید. ما در این راه همراه شما هستیم

ما پنجره دهم هستیم

پنجره دهم از افرادی متخصص و مسئول تشکیل شده است. اینجا همکاری، کیفیت و ابتکار حرف اول را می زند. گروه های تخصصی و نیمه تخصصی نبض جریان بهبود کیفیت مستمر را در دست دارند.

رویکردهای پنجره دهم
پنجره دهم
مطالب دیگر
آخرین مطالب

طراحی اصولی

طراحی اصولی و حرفه ای  لوگو بر اساس فعالیت و درخواست شما  توسط دپارتمان حرفه ای شرکت پنجره دهم".طراحی اصولی و حرفه ای 

ادامه مطلب

طراحی اصولی

طراحی اصولی و حرفه ای  لوگو بر اساس فعالیت و درخواست شما  توسط دپارتمان حرفه ای شرکت پنجره دهم".طراحی اصولی و حرفه ای 

ادامه مطلب

طراحی اصولی

طراحی اصولی و حرفه ای  لوگو بر اساس فعالیت و درخواست شما  توسط دپارتمان حرفه ای شرکت پنجره دهم".طراحی اصولی و حرفه ای 

ادامه مطلب

طراحی اصولی

طراحی اصولی و حرفه ای  لوگو بر اساس فعالیت و درخواست شما  توسط دپارتمان حرفه ای شرکت پنجره دهم".طراحی اصولی و حرفه ای 

ادامه مطلب