سرویس جدید گوگل شامل وب‌سایتی است که در آن مطالب مفید برای مسلمانان نظیر دستورهای غذایی، برنامه‌های تفریحی و اطلاعات کاربردی از قبیل اپلیکیشن‌های موجود در گوگل پلی در اختیار کاربران قرار گرفته است. البته با توجه به اینکه قشر کثیری از مسلمانان به زبان عربی تکلم می‌کنند، این سرویس نیز بیشتر برای کاربرانی کاربردی است که با این زبان آشنایی دارند؛ هرچند می‌توان در میان اپلیکیشن‌های ارائه شده، از زبان انگلیسی نیز بهره برد. با توجه به ساختار کارت گونه‌ی این سرویس، می‌توان از آن در گوشی‌هوشمند و در سرویس Google Now نیز استفاده کرد.