آنچه آخرین خبر از کتاب قانون می گوید:

1. کتاب قانون، اپلیکیشن مرجع و کامل قوانین اداری و قضایی

2. دسترسی سریع و آسان به کامل ترین مرجع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی

 

http://akharinkhabar.com/Pages/News.aspx?id=2564016

http://akharinkhabar.com/Pages/News.aspx?id=2563488