بزرگترین خانواده اپلیکیشن های ایرانی، کیفیت دیجی دارو را پسندید.

با گذشت کمی بیش از یک ماه از رونمایی اپلیکیشن دیجی دارو، این نرم افزار سلامت، حائز عنوان اپلیکیشن برگزیده کافه بازار شد و دیجی دارو در ردیف اول تازه های برگزیده کافه بازار قرار گرفت.

حیاتی ترین اپلیکیشن سلامت ایران را به رایگان اینجا دانلود کنید.