پنجره دهم و آخرین خبر از ابتدای سال 95 همکاری خود را در زمینه توسعه بازار اپلیکیشن های برگزیده  آخرین خبر آغاز کرده اند .

این همکاری ها شامل ریپورتاژ آگهی اپلیکیشن کتاب قانون در کاشی های مختلف آخرین خبر به صورت روزانه می باشد . همچنین در تاریخ 20 فروردین آخرین خبر ، اپلیکیشن کتاب قانون را به صورت Push Notification بر روی خروجی اپلیکیشن خود قرار داد .

به گفته قاسم واحدی مدیر توسعه کسب و کار پنجره دهم هدف اصلی این همکاری آشنایی کاربران ایرانی با محصولات کیفی تولیدی این شرکت بوده و در مورد کتاب قانون امیدورایم موجب افزایش آگاهی شهروندان ایرانی با قوانین و حقوق شهروندی ایشان گردد.