ایشان ضمن اشاره به بارگذاری ۳۰۰ ساعت فیلم در سایت یوتیوب در هر دقیقه، بر لزوم استفاده از ظرفیت های فضای مجازی برای عرضه آثار هنری ایران تاکید کردند و گفتند در این سامانه می‌توان به ناشران مختلف دسترسی داشت که موضوعی بسیار مطلوب است.

همه کاربران می‌توانند از کتاب‌های مختلف در موضوعات مختلف با ناشران گوناگون ارتباط گرفته و بهره‌مند شوند. در واقع یک نمایشگاه کتاب در فضای مجازی داریم که در 365 روز سال به طور شبانه‌روزی می‌تواند مورد استفاده ایرانیان داخل و خارج قرار بگیرد.

او در پایان گفت: من به سهم خودم از دوستانی که در این زمینه تلاش کرده‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم با استفاده از این نرم‌افزار بیشترین استفاده را در حوزه نشر ببریم.