جشنواره وب ایران، بزرگ ترین جشنواره در زمینه سایت ها و اپلیکیشن های تلفن همراه در ایران محسوب شده و هر ساله هزاران اپلیکیشن فارسی برای کسب عنوان بهترین اپلیکیشن فارسی سال در این رقابت ثبت نام می کنند.

امسال اپلیکیشن نینوا دراولین حضور خود در این جشنواره توانسته است در قسمت اپلیکیشن های مذهبی جزو پنج اپلیکیشن برتر باشد.