سومین اپلیکیشن اختصاصی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که شرکت پنجره دهم با همکاری موسسه نمایشگاه های فرهنگی کشور توسعه داده است . در این نسخه سعی شده .با تغییراتی در رابط کاربری و ویژگی ها ، کارآمد بودن اپلیکیشن ارتقا یابد

http://www.aparat.com/v/tXQHF