استخدام

اینجا، جایی برای کارمند ها نیست

فرم تقاضای استخدام

عنوان شغل مورد درخواست:
تاریخ:1396/05/25
مشخصات متقاضی
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
محل صدور:
محل تولد:
تاریخ تولد:
کد ملی:
وضعیت تاهل :
وضعیت خدمت وظیفه :

نوع معافیت :

آیا سابقه پرداخت بیمه دارید :
محل الصاق عکس
تلفن همراه:
تلفن تماس اضطراری:
تلفن ثابت:
<
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نام مرکز آموزشی تاریخ شروع تاریخ پایان معدل
سوابق کاری
نام موسسه زمینه فعالیت سمت آخرین حقوق دریافتی
مدت همکاری
از تا
علت قطع همکاری
سوابق آموزشی
نام دوره نام موسسه آموزش دهنده مدت دوره سرفصل های آموزشی طی دوره
میزان آشنایی شما با نرم افزار هایword, excel, powerpoint, outlook, (office)
نام نرم افزارهای موبایلی که کار میکنید پلتفرم نرم افزار ضعیف متوسط خوب عالی
انواع شبکه های اجتماعی و رسانه های آنلاینی که میشناسید ضعیف متوسط خوب عالی
آشنایی با
زبان های خارجه
نام زبان ضعیف متوسط خوب عالی
آشنایی با
نرم افزار های تخصصی
نام نرم افزار ضعیف متوسط خوب عالی
  • نام و نام خانوادگی نسبت سن شغل توضیحات
  • نام و نام خانوادگی سمت آدرس محل کار تلفن تماس
  • آشنایی شما با این مجموعه از چه طریقی میباشد؟

  • آیا از بستگان یا دوستان شما کسی در این شرکت مشغول بکار میباشد؟

    در صورت مثبت بودن جواب نام ببرید:
  • لطفا توضیح دهید:


  • در صورت مثبت بودن با ذکر دلائل و مدت :
پنجره دهم