استخدام

اینجا، جایی برای کارمند ها نیست

استخدام در پنجره دهم

بار اصلی خلاقیت بر دوش شماست. کارکنان شرکت های نسل سوم و نوین، تنها یک کارمند نیستند. آنها کارکنانی هوشمند و خلاق هستند. قدرت کشف و حل مسئله را دارند. پنجره دهم محیطی صمیمی وحرفه ای است. حفظ احترام، رفاه و آسایش کارکنان و نظم و هماهنگی کاری، حرف اول را می زند. ما برای پیشرفت همکاران برنامه ریزی کرده و آن را رصد می کنیم و به کارکنان زمانی برای توسعه ی مهارت های شخصیشان اختصاص می دهیم. در صورتی که به دنبال یک محیط کاری جذاب، خلاقانه و صمیمی هستید، پنجره دهم پیشنهاد ماست.


اقا      خانم

انتخاب فایل فایلی انتخاب نشده

پنجره دهم